Kooperativa

Naše spolupráce s jednou z našich největších pojišťoven se točí zejména kolem její pobočkové sítě. Abychom Kooperativě pomohli s optimalizací procesů na pobočkách, vrhli jsme se na grafický design, „custom“ vývoj i digitalizaci tehdejších postupů.

 

Výsledkem je systém umožňující správu poboček, jejich inventarizaci a automatické propisování potřebných dat na portál koop.cz.