Pro média > Olympijské hry vs. Čína

Olympijské hry vs. Čína

4. 2. 2022

Adbros v období od 29. ledna do 2. února na sociálních sítích Facebook, Twitter, Instagram a v dalších médiích monitoroval diskuse vyvolané tématem účasti sportovců na letošních olympijských hrách. Sledovány byly názory na bojkot olympijských her z důvodu aktuální politické situace v Číně.

Téma bojkotu olympijských her lidé diskutovali především na sociální síti Facebook. Zmínky z tohoto zdroje tvoří 78 % sledovaného vzorku. Další významnou platformou byly články v médiích a reakce na ně; ty činí 14 %. Zbývajících 8 % reakcí tvoří ostatní digitální platformy a sociální sítě.

 

Z výsledků vyplývá, že 66 % komentujících souhlasí s účastí sportovců na olympijských hrách. Nesouhlasný názor projevilo 24 % uživatelů. Neutrálně se k účasti vyjádřilo 10 % uživatelů.

 

Komentující s pozitivním postojem k účasti sportovců zastávali stanovisko, že politika a sport se navzájem nemají ovlivňovat a sportovci by na olympijské hry měli odcestovat: „Olympiáda byla založena za účelem sportovního klání a vše ostatní šlo stranou. To byl význam olympiády. Dneska je to o penězích, byznysu a především politice. Účast na Olympiádě by měla být pro každého sportovce a člena výpravy čest, ať je v jakékoli zemi. A žádná země by neměla bránit účasti jiné zemi a ani zase bojkotovat účast svých sportovců. Což se bohužel neděje.“.

 

Část uživatelů s pozitivním názorem považuje bojkot her za „pokrytectví“: „Všichni, co tyto hry bojkotují, jsou pokrytci nejhrubšího zrna. Vyrábět si nechá svět v Číně skoro všechno, a to je lidská práva nezajímají. Prázdná gesta. Samozřejmě, že tam chybět nebudou, spíš je to nezdvořilé vůči sportovcům, ale oni se bez jejich podpory jistě obejdou.“.

 

Většina komentujících s negativním názorem na účast českých sportovců na hrách soudí, že politiku není možné od sportu zcela oddělit, a bojkot čínských olympijských her podporuje: „Pokud se v nějaké zemi nedodržují ani základní lidská práva, nevinní lidé jsou zabíjeni bez soudu jako králici, pak je zcela na místě tam OH nedělat! Těžko se dají naplňovat ideály OH v takovém prostředí…“.

 

Metodika

Analýza vychází z celkového počtu 970 relevantních zmínek za období 29. 1. – 2. 2. 2022.